Straatcoaches in Nijmegen

22 september
In de Nijmeegse wijk Meijhorst is al langer sprake van overlast door jongeren. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Instellingen als politie en wijkwelzijn zetten zich intensief in, maar de problematiek blijkt te hardnekkig te zijn. Daarom heeft de gemeente Nijmegen ertoe besloten extra straatcoaches in te zetten. Verzorgd door RadarElixer.

Nieuwe methodiek in verschillende vormen 

De ook in andere steden toegepaste nieuwe methodiek van Straatcoaching kent verschillende vormen. RadarElixer heeft vooraf de problematiek geanalyseerd en gesprekken met betrokken partijen gevoerd. Op basis daarvan is ervoor gekozen om de straatcoaches uitdrukkelijk in samenspraak met zowel de doelgroep als de betrokken instellingen in te zetten. Hierdoor zullen de straatcoaches, door hun nadrukkelijke aanwezigheid en optreden, een belangrijke rol spelen in de vermindering van de overlast.

24/7

RadarElixer zal vier maanden lang (van september t/m december 2009) vier straatcoaches inzetten in de wijk. Dat gebeurt op basis van 24/7, de coaches zijn dus op elk relevant moment inzetbaar. De aanpak zal leiden tot een vermindering van de overlast. Kenmerkend zijn de concrete en pragmatische acties gericht op de omgeving van de jongeren, de groepen en de individuen binnen de groepen. Het gaat erom de jongeren direct aan te spreken op hun gedrag, maar tegelijkertijd ook de oorzaken voor dit gedrag aan te pakken.

Bestaande voorzieningen en activiteiten

Daarbij zoeken wij actief samenwerking met andere instellingen en maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande voorzieningen en activiteiten. Dit versterkt de huidige voorzieningen, zodat deze nog beter aansluiten bij de behoefte van de doelgroep. De ontwikkeling van nieuwe activiteiten vinden plaats naar behoefte en in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de doelgroep.